Действия на водача на МПС/моторно превозно средство/ преди потегляне:

 1. Заема мястото на водача на МПС;
 2. Регулира седалката и огледалата за гледане назад;
 3. Поставя обезопасителен колан;
 4. Проверява състоянието на скоростния лост и лоста за ръчна спирачка (вкл./изкл.).

 Пускане на двигателя:

 1. Автомобилът трябва да е неподвижен, за тази цел при необходимост водачът на МПС изтегля ръчната спирачка;
 2. Натиска педала на съединителя;
 3. Поставя коростния лост в неутрално положение;
 4. Завърта контактния ключ в крайно дясно положение;
 5. Отпуска педала на съединителя.

Действия на водача на МПС при потегляне:

 1. Включва дневни светлини (къси);
 2. Включва пътепоказател (ляв/десен);
 3. Натиска педала на съеденителя до край;
 4. Включва скоростния лост на първа скорост;
 5. Плавно натиска педала на газта, докато почувства промяна в шума на двигателя;
 6. Отпуска плавно педала на съеденителя, докато се промени шума на двигателя – ако двигателят започне да заглъхва, подава още малко газ и автомобилът ще потегли;
 7. Отпуска педала на съеденителя до край и сваля крака от него.

 Действия на водача на МПС при спиране /на сфетофар, при задръстване и др./ с бавно движение на определено място:

 1. Отпуска педала на газта и скоростта на МПС намалява.
 2. За да спре, водачът на МПС пуска педала на газта веднага и със същия крак натиска внимателно, но стабилно педала на спирачката. Автомобилът рязко ще намали скоростта си.
 3. Малко преди окончателното спиране на автомобила, водачът натиска педала на съединителя. Увеличава натиска на спирачката до окончателното спиране на превозното средство.
 4. Изключва МПС от скорост;
 5. Внимателно отпуска педала на съединителя;
 6. Задържа натиснат педала на спирачката.

 Действия на водача на МПС при паркиране /окончателно спиране/:

 1. Отпуска педала на газта и скоростта на МПС намалява.
 1. За да спре, водачът на МПС пуска педала на газта веднага и със същия крак натиска внимателно, но стабилно педала на спирачката. Автомобилът рязко ще намали скоростта си.
 2. Малко преди окончателното спиране на автомобила, водачът натиска педала на съединителя. Увеличава натиска на спирачката до окончателното спиране на превозното средство.
 3. Изключва МПС от скорост;
 4. Внимателно отпуска педала на съединителя;
 5. Загася двигателя и поставя скоростния лост на първа или задна скорост, в зависимост от наклона на пътя.
 6. Изтегля ръчната спирачка;
 7. Пуска педала на спирачката.