Препоръчителни проверки на някои системи на автомобила преди потегляне на дълъг път, изминати километри или определен период от време:

  1. Маслото на ДВГ;
  2. Охладителната течност на ДВГ;
  3. Спирачната течност;
  4. Течност за чистачки.

gnghhfhfdshsh

 

Уреди на  арматурното табло: обортомер, скоростомер, километраж, индикатор за температурата на охладителната течност, индикатор за гориво.

Индикатори на арматурното табло: за налягане на масло на ДВГ, зареждане на акумулатор, охладителна течност, ръчна спирачка и спирачна течност, предпазен колан и т.н.

 

Движещите се по пътя три – и четириколесни моторни превозни средства се оборудват със:

1. Обезопасителен триъгълник;
2. Аптечка;
3. Пожарогасител;
4. Светлоотразителна жилетка.WP_20150809_20_04_28_Pro

Задължения на водачите на моторни превозни средства:

Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

1. Лична карта.
2. Свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него;
3. Свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
4. Документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. При напускане на територията на страната – валиден международен сертификат за “Гражданска отговорност” на автомобилистите за чужбина – “Зелена карта”.;
5. Документ за преминат годишен технически преглед ;