linkIzpit

Изпитът по теория се извършва на два етапа:

  • вътрешен – пред комисия от членове на автошколата;
  • външен – пред Изпълнителна агенция автомобилна администрация (ИААА).

Провеждането на изпита се състои в решаване на една листовка от 45 въпроса в продължение на 40 минути. Всеки от въпросите носи различен брой точки (от 1 т. до 3 т.). Максималният резултат е 97 т.,  като са нужни минимум 87 т., за да бъде преминат успешно. Важно е да се знае, че при наличие на въпрос с повече от един отговор по условие, трябва да бъдат посочени всички верни отговори, за да бъде зачетен.  Дори един от отговорите да е грешен, не се дават   точки. След решаването на листовката е добре да си проверите отново всички отговори.

За  да се упражните и проверите знанията си, използвайте посочения линк – avtoizpit.com.