kolaОпреснителните курсове

са предназначени за водачи на МПС, които не са управлявали автомобил от дълго време и желаят да опреснят уменията си, или в рамките на няколко часа да упражнят определени елементи – паркиране, потегляне под наклон и т.н. Броят на необходимите часове се определя съвместно с обучаемия, след предварително кормуване в рамките на един учебен час.

Един опреснителен час е с продължителност 5о мин. (45 мин. практика и до 5 мин.  теория).

Цената за един учебен  час е в зависимост от общия брой часове.