Придобиване на Свидетелство за управление  на МПС

/шофьорска книжка/.

След  успешното явяване на изпитите по теория и кормуване за категория В, курсистът трябва да се яви пред КАТ  по постоянно местожителство след определен срок, за да заяви желанието си за получаване на Свидетелство за управление на МПС  със следните документи:

  1. Лична карта.
  2. Удостоверение за успешно преминал курс по първа долекарска помощ (БЧК).
  3. Диплома за завършено образование (минимум основно) – оригинал и 2 ксерокопия.
  4. Медицинско удостоверение (от личния лекар).
  5. Платена такса (на място в КАТ).

Придобиване на удостоверение за преминат курс по първа долекарска помощ.

БЧК  гр. София – телефон за контакт – 02 843 10 47

Линк към сайта