Придобиването на шофьорска книжка за Kатегория “В” позволява управление на автомобили за превоз на пътници и товари, с допустима максимална маса до 3,5 тона и превоз на не повече от осем пътници плюс водача. Към автомобилите може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

 Курсът включва 40 часа теоретична и 31 часа практическа подготовка /кормуване/.

Продължителността на учебния час при кормуването е 50 мин., от които 45 мин. практическо обучение и до 5 мин. теория.

 Обучение по теория:
– Общо устройство на автомобила;
– Безопасност на движението.

Практическо обучение по кормуване се провежда:

 За запознаване и придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
За първоначално придобиване на навици при потегляне, спиране, маневри и паркиране, чрез  обучение на полигон.
За практическо прилагане правилата за движение на автомобила в градски  условия, извънградски условия и автомагистрала.

 Кормуването може да започне след първата седмица от началото на  курса.
Графикът  за кормуването /шофьорския курс/ се прави  в зависимост от  възможностите и желанията  на курсиста.

Провеждане на изпити. 

Теоретичният изпит е на таблет или компютър. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса в рамките на 40 минути с разрешени не повече от десет наказателни точки.

Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация /ИААА/  се провеждат вътрешни изпити по теория и по практика в учебния център.

След успешно издържан вътрешен изпит по теория обучаемия се явява на външен изпит , който се провежда в сградата на ИААА на адрес  ул. Витиня № 1.

При успешно издържан  изпит по теория пред ИААА и издържан  вътрешен изпит  по кормуване, обучаемия се явява на външен изпит по кормуване пред ИААА, който обикновенно се провежда в района на учебния център.

Необходими изисквания за включване в курса:

Кандидатите трябва да имат навършени 17 години и 9 месеца.

Необходими документи за записване:

  1. Копие от лична карта;
  2. Копие от диплома за завършено образование – минимум основно;
  3. Снимка  1 бр. (формат – 3,5/4,5 см.).

Шофьорският курс за категория “В” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар.