Продължете към съдържанието

Изпитът по теория се извършва на два етапа:

  • вътрешен – пред комисия от членове на автошколата
  • външен – пред Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация (ИААА)

Как се провежда изпита?

Провеждането на изпита се състои в решаване на една листовка от 45 въпроса в продължение на 40 минути. Всеки от въпросите носи различен брой точки (от 1 т. до 3 т.). Максималният резултат е 97 т., като са нужни минимум 87 т., за да бъде преминат успешно. Важно е да се знае, че при наличие на въпрос с повече от един отговор по условие, трябва да бъдат посочени всички верни отговори, за да бъде зачетен. Дори един от отговорите да е грешен, не се дават точки. След решаването на листовката е добре да си проверите отново всички отговори


Как да се подготвя?

Можете да се подготвите за теоретичния изпит като решавате листовки на посочения линк. Формата на изпита на avtoizpit.com е същият като на финалния теоретичен изпит.

avtoizpit.com