1. Задължения на шофьора

Препоръчителни проверки на някои системи на автомобила преди потегляне на дълъг път, изминати километри или определен период от време:

 • Маслото на ДВГ.
 • Охладителната течност на ДВГ.
 • Спирачната течност.
 • Течност за чистачки
двигател на автомобил

Уреди на  арматурното табло: оборотомер, скоростомер, километраж, индикатор за температурата на охладителната течност, индикатор за гориво.

Индикатори на арматурното табло: за налягане на масло на ДВГ, зареждане на акумулатор, охладителна течност, ръчна спирачка и спирачна течност, предпазен колан и т.н.

Задължително оборудване в автомобила съгласно ЗДП:

 • Обезопасителен триъгълник.
 • Аптечка.
 • Пожарогасител.
 • Светлоотразителна жилетка.
оборудване за безопасност

Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

 • Лична карта;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него;
 • Свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 • Документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. При напускане на територията на страната – валиден международен сертификат за “Гражданска отговорност” на автомобилистите за чужбина – “Зелена карта”.;
 • Документ за преминат годишен технически преглед ;

2. Действия при потегляне

Действия на водача на МПС/моторно превозно средство/ преди потегляне:

 • Заема мястото на водача на МПС;
 • Регулира седалката и огледалата за гледане назад;
 • Поставя обезопасителен колан;
 • Проверява състоянието на скоростния лост и лоста за ръчна спирачка (вкл./изкл.).

Пускане на двигателя:

 • Автомобилът трябва да е неподвижен, за тази цел при необходимост водачът на МПС изтегля ръчната спирачка;
 • Натиска педала на съединителя;
 • Поставя скоростния лост в неутрално положение;
 • Завърта контактния ключ в крайно дясно положение;
 • Отпуска педала на съединителя.

Действия на водача на МПС при потегляне:

 • Включва дневни светлини (къси);
 • Включва пътепоказател (ляв/десен);
 • Натиска педала на съединителя до край;
 • Включва скоростния лост на първа скорост;
 • Плавно натиска педала на газта, докато почувства промяна в шума на двигателя;
 • Отпуска плавно педала на съединителя, докато се промени шума на двигателя – ако двигателят започне да заглъхва, подава още малко газ и автомобилът ще потегли;
 • Отпуска педала на съединителя до край и сваля крака от него.

Действия на водача на МПС при спиране /на светофар, при задръстване и др./ с бавно движение на определено място:

 • Отпуска педала на газта и скоростта на МПС намалява.
 • За да спре, водачът на МПС пуска педала на газта веднага и със същия крак натиска внимателно, но стабилно педала на спирачката. Автомобилът рязко ще намали скоростта си.
 • Малко преди окончателното спиране на автомобила, водачът натиска педала на съединителя. Увеличава натиска на спирачката до окончателното спиране на превозното средство.
 • Изключва МПС от скорост;
 • Внимателно отпуска педала на съединителя;
 • Задържа натиснат педала на спирачката.

Действия на водача на МПС при паркиране /окончателно спиране/:

 • Отпуска педала на газта и скоростта на МПС намалява.
 • За да спре, водачът на МПС пуска педала на газта веднага и със същия крак натиска внимателно, но стабилно педала на спирачката. Автомобилът рязко ще намали скоростта си.
 • Малко преди окончателното спиране на автомобила, водачът натиска педала на съединителя. Увеличава натиска на спирачката до окончателното спиране на превозното средство.
 • Изключва МПС от скорост;
 • Внимателно отпуска педала на съединителя;
 • Загася двигателя и поставя скоростния лост на първа или задна скорост, в зависимост от наклона на пътя.
 • Изтегля ръчната спирачка;
 • Пуска педала на спирачката.