Продължете към съдържанието

Отстъпки

валидни до
31 Март 2024

-5%
за студенти
и ученици


-5%
препоръчан от бивш курсист


-5%
семейна отстъпка

Придобиването на шофьорска книжка за Kатегория “В” позволява управление на автомобили за превоз на пътници и товари, с допустима максимална маса до 3,5 тона и превоз на не повече от осем пътници плюс водача. Към автомобилите може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг..


Записване

За да се запишете за шофьорски курс категория Б и да получите по-подробна информация можете да се свържете с вашия инструктор за индивидуално организиране на вашето обучение.
Контакти

 • Шофьорският курс за категория “В” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар.
 • Ще ви бъдат осигурени безплатни учебни материали.
 • Курсът включва 40 часа теоретична и 31 часа практическа подготовка /кормуване/.
 • Продължителността на учебния час при кормуването е 50 мин., от които 40 мин. практическо обучение и до 10 мин. теория.

Необходими документи за записване:

 • Копие от лична карта.
 • Копие от диплома за завършено образование – минимум основно ако е получена преди месец септември 2017г.. След тази дата е необходимо удостоверение за завършен 10-ти клас.
 • Снимка 1 бр. (формат – 3,5/4,5 см.).

Важно!
Кандидатите трябва да имат навършени 17 години и 9 месеца.


Обучение по теория се състои от:

 • Общо устройство на автомобила.
 • Безопасност на движението.

За повече информация и подготовка за теоретичен изпит можете да намерите повече информация в страницата за листовки.


Практическо обучение по кормуване се провежда:

 • За запознаване и придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила.
 • За първоначално придобиване на навици при потегляне, спиране, маневри и паркиране, чрез обучение на полигон.
 • За практическо прилагане правилата за движение на автомобила в градски условия, извънградски условия и автомагистрала.

Провеждане на изпити:

 • Теоретичният изпит е на таблет или компютър. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса в рамките на 40 минути с разрешени не повече от десет наказателни точки. Листовки
 • Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място за минимум 25 минути.

Важно!
По изискване на Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация /ИААА/ се провеждат вътрешни изпити по теория и по практика в учебния център.
След успешно издържан вътрешен изпит по теория обучаемия се явява на външен изпит , който се провежда в сградата на ИААА на адрес ул. Витиня № 1.
При успешно издържан изпит по теория пред ИААА и издържан вътрешен изпит по кормуване, обучаемия се явява на външен изпит по кормуване пред ИААА, който обикновенно се провежда в района на учебния център.


Придобиване на Свидетелство за управление  на МПС /шофьорска книжка/:

След успешното явяване на изпитите по теория и кормуване за категория В, курсистът трябва да се яви пред КАТ по постоянно местожителство след определен срок, за да заяви желанието си за получаване на Свидетелство за управление на МПС със следните документи:

 • Лична карта.
 • Удостоверение за успешно преминал курс по първа долекарска помощ (БЧК).
 • Диплома за завършено образование (минимум основно) – оригинал и 2 ксерокопия.
 • Медицинско удостоверение (от личния лекар).
 • Платена такса (на място в КАТ).

За придобиване на удостоверение за преминат курс по първа долекарска помощ – БЧК гр. София – телефон за контакт – 02 843 10 47. Официална страница – БЧК.

Учебен автомобил


Полезни връзки

ДАЙ / ИААА
rta.government.bg

БЧК
redcross.bg
02 843 10 47

Закон за движение по пътищата
свали pdf документ